Her finner du en detaljert teknisk standard for leveranse av TV-program til NRK - Norsk rikskringkasting AS (Norwegian Broadcasting Corporation.)

Se pdf: A complete guide to the technical standards for NRK

The document is a complete guide to the technical standards for Norsk rikskringkasting AS (Norwegian Broadcasting Corporation - NRK).

The document is mostly based on the common UK delivery document (see: http://www.digitalproductionpartnership.co.uk/ ) and used with their kind permission.

Dokumentet finnes kun i engelsk versjon da det er basert på et samarbeid med britiske kringkastere.