Bompengeselskapene fikk inn 3,4 milliarder kroner mer i bomavgifter i 2012 sammenlignet med 2011. Av de 12,5 milliardene vi betalte i fjor, er 9,6 milliarder andelen for personbiler, skriver VG.

Til sammenligning betalte norske bilister 1.172 millioner kroner i bompenger i 1991. Økningen har vært på 966 prosent på 22 år.

Vil øke med 1 mrd

Bompengekostnadene vil ifølge prognosene fortsette å øke med 1 milliard kroner i løpet av 2013, sier administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.

– Vi ser at flere og flere aksepterer bompenger som finansieringsform – fordi det innebærer bedre veier raskere enn ellers. Det vi synes er mindre greit i denne sammenhengen, er at vi faktisk har fått en ekstra bilavgift som utgjør så mye som 12,5 milliarder kroner. Og dette er på toppen av allerede høye bilavgifter. Bompenger og andre bilutgifter må sees under ett, sier Thorsen til VG.

Folk uten påvirkningskraft

Også kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF reagerer på de økte bompengekostnadene.

– Denne gradvise økningen har vi påpekt mange ganger. Problemet med denne brukerfinansieringen av veiene er at vi får lite vei for det som totalt investeres, samtidig som den enkelte bilist selv ikke har mulighet til å påvirke denne stadige gradvise økningen, sier hun.